หากหน้าต่างเตือนได้ประตูใช้งานไม่ได้กรณาคลีกที่นี่